Strömstad Kyrka

Strömstad Kyrka


Project Description

Under hösten 2015 fick vi det angenäma uppdraget att restaurera klockstapeln på kyrktornet i Strömstad. Många års bristande underhåll och en mycket dåligt utförd renovering på 60-talet hade försatt tornet i mycket dåligt skick.

Arbetet påbörjades med at riva den “nya” fasaden som tillkom på 60-talet. Under denna fann vi originalklädseln från år 1820 i mycket gott skick. Det beslutades att originalklädseln skulle återskapas och nya hörnpilastrar skulle byggas enligt tidigare förlaga.

Materialet som användes var kärnfura av högsta kvalité. Alla listverk och snickerier återskapades såsom de en gång såg ut.

Vackert fönster i kyrktornet har fått ny mittpost

Vackert fönster i kyrktornet har fått ny mittpost

Ny mittpost

Ny mittpost

Strömstad Kyrka

Strömstad Kyrka

Utsikten från 30 m höjd

Utsikten från 30 m höjd

Nya snickerier runt öppningar och klockor

Nya snickerier runt öppningar och klockor

Nya snickerier runt öppningar och klockor

Nya snickerier runt öppningar och klockor

Nya hörn pilastrar i massiv kärnfuru

Nya hörn pilastrar i massiv kärnfuru

Logistik!

Logistik!

Makers mark!

Makers mark!

Hörn pilastrar på väg till kyrkan

Hörn pilastrar på väg till kyrkan

Annorlunda arbetsplats

Annorlunda arbetsplats

Strömstad Kyrka

Strömstad Kyrka

Färdigt resultat med ny kopparplåt för avvattning

Färdigt resultat med ny kopparplåt för avvattning