Ramverkstimring/ Timberframe Gotland 2016

Ramverkstimring/ Timberframe Gotland 2016


Project Description

Att bygga enligt traditionella hantverksmetoder och att jobba med enbart handverktyg är en utmaning. Detta är en kunskap som färre och färre hantverkare behärskar. I dagens samhälle handlar det allt oftare om att så snabbt som möjligt och med billigast möjliga material åstadkomma ett färdigt resultat.

Att bygga enligt den amerikanska timberframe-metoden påminner om vår svenska ramverkstimring. Ett kraftigt bärverk av stående stolpar bildar ett ramverk som bär upp tak och väggar. Ett vackert och hållbart sätt att bygga på. Metoden kan användas till såväl hela huskonstruktioner såsom uterum eller utbyggnader. Virket sammanfogas med tappar och dymlingar istället för spik och skruv, precis som det gjordes förr.